Dążymy do .......

Dążymy do ......Podjęliśmy próbę realizacji następujących celów:

Popularyzacji polskich tańców narodowych oraz rozbudzanie ambicji i potrzeby ich tańczenia.
Wzmacniania więzi rodzinnych oraz stwarzanie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.
Pielęgnowania tradycji polskiej i ochrona dziedzictwa kulturowego.Profilaktyki przed uzależnieniem dzieci i młodzieży.