Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF®


Przedstawiamy Państwu nowy skład Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® wybrany 1 grudnia 2019 roku podczas spotkania w Olsztynie.

Adrian Kulik
Przewodniczący Prezydium

Jan Galasiński
Wiceprzewodniczący Prezydium

Dariusz Skrzydlewski
Sekretarz Prezydium

Anna Gryszun
Członkini Prezydium

Anna Lewandowska
Członkini Prezydium

Krzysztof Szyszko
Członek Prezydium

Jarosław Wojciechowski
Członek Prezydium