Przedstawiamy Państwu nowy skład
Prezydium Komisji ds Tańców Polskich.

wybrany 24 lutego 2017 roku w Puławach na spotkaniu Forum Komisji ds Tańców Polskich.

Jarosław Wojciechowski

Przewodniczący

Krzysztof Szyszko

wice Przewodniczący

Jan Galasiński

Sekretarz